Nimekiri seisuga 31.07.2022

Nimekiri seisuga 31.07.2022 kvartalid

Kudjape kalmistu plaan

Kui võtate plaani ette, siis read kvartalis algavad ülevalt ja platsid reas algavad vasakult.

Nimekirjas on urniga matmised tähistatud nime järel olevate tärnidega **

Iga rea lõpus on foto link. Sealt avaneb foto, kui see on Saaremaa valla andmebaasi lisatud.

 

Saaremaa valla kodulehelt leiab ka ametliku info kalmistute kohta:

Saaremaa kalmistute kaardirakendus