Kudjape kalmistul peetakse kiriklikke kalmistupühi järgmiselt:

- Luterlik kirik: iga aasta jaanipäeval, 24. juunil kell 11:00

- Õigeusu kirik: iga aasta juunis, kuupäev ja kellaaeg on muutuv.

Kalmistupühade asukohad on lisatud käesoleva kodulehe plaanile.