Kalmistule maetute nimekiri ja plaan

Kui olete nimekirjast leidnud maetu nime ja kvartali, võite plaani järgi kergemini haua üles leida.

Nimekiri seisuga 31.12.2016

Nimekiri seisuga 31.12.2016 kvartalite järgi

Kudjape kalmistu plaan

Kui võtate plaani ette, siis read kvartalis algavad ülevalt ja platsid reas algavad vasakult.

Nimekirjas on urniga matmised tähistatud nime järel olevate tärnidega **