Kalmistule maetute nimekiri ja plaan

Kui olete nimekirjast leidnud maetu nime ja kvartali, võite plaani järgi kergemini haua üles leida.

Väga suure mahu tõttu on nimekirjad jagatud kaheks:


Nimekiri seisuga 31.12.2017 I

Nimekiri seisuga 31.12.2017 II

Nimekiri seisuga 31.12.2017 kvartalite järgi I

Nimekiri seisuga 31.12.2017 kvartalite järgi II

Kudjape kalmistu plaan


Kui võtate plaani ette, siis read kvartalis algavad ülevalt ja platsid reas algavad vasakult.

Nimekirjas on urniga matmised tähistatud nime järel olevate tärnidega **