24.mai 2020

Inimesed jagunevad kaheks, ühed, kes pelgavad surnuaeda ja tulevad sinna vaid vajaduse korral, teised, kellele kalmistud meeldivad ja kes leiavad sealt rahu.

Kudjape kalmistu on ajaloolise väärtusega, kalmistu vana osa on muinsuskaitse all. Eriliseks teevad kalmistu krüpthauad ja sepistatud aiad. Vanad puud lisavad kalmistule väärikust.

Kalmistu asub Saaremaa vallas, Kuressaare linna piiril.
Kalmistut haldab Saaremaa valla ettevõte - Kuressaare Linnamajandus.

Kalmistu kodulehe koostamisel on kasutatud:
 - kalmistu aerofotot
 - varasemat nimekirja, mille on koostanud Riida Kask
 - kalmisturaamatute andmeid
 - hauakivide kandeid
 - Saaremaa arhiivi andmeid
 - Rahvusarhiivi veebilehe Saaga andmeid
 - omaste tagasisidet.

Kalmistu nimekirja koostajaks on kalmistu töötaja Marika Jürisson.

Maetute nimekirjas on püütud tuua nii palju andmeid, kui võimalik. Kokku võivad mitte langeda surma-aasta ja matmise aasta, seda juhul kui inimene suri detsembris ja maeti jaanuaris, või ka hilisema urnimatuse korral.

Kalmisturaamatutesse on nimed kirjutatud tihti kuulmise järgi, mõnikord on ka hauakivil vale nimi. Inimesel võis olla ka teine eesnimi, mida mõnikord ei ole kirjutatud hauatahvlile, mõnikord aga kalmisturaamatusse. Nimekirjas on püütud tuua mõlemad eesnimed, ning kui nimeandmed on erinevad, siis on teine nimekuju toodud sulgudes.

Kalmistu jagamisel kvartaliteks on lähtutud kalmistu haldajate poolt täidetud kalmisturaamatute andmetest. Kvartalid on erineva suurusega. Kvartalite numeratsioonis on arvestatud kasutusele võtmise järjekorda, seepärast on need hajali paiknevusega.

Kui leiate, et teie omaste andmed on valesti kirjas või teil on täiendavaid andmeid, palun võtke ühendust telefoni või meili teel.

Marika Jürisson: tel 5274839, e-mail marika.jurisson@hotmail.com

 

Koduleht loodud: 16.11.2008

Kodulehe külastusi: 12.01.2013 - 15746 

                                20.04.2013 - 17365 

                                24.03.2015 - 28349

                                07.03.2016 - 46649

                                22.04.2017 - 64205

                                03.03.2018 - 75582

                                08.04.2019 - 94631

                                24.05.2020 - 136591

     viimati muudetud  18.10.2022 - 190239